Přihlásit se


Nástěnka KČT Děčín


14.12.2019 K. Veselý
SILVESTROVSKÝ výstup na KLÍČ 2019
odjezd z Dc hl. n. v 8.45 přes Českou
Lípu do Svoru
návraty z Kytlic do Dc v 14.31, nebo
16.33

07.12.2019 J.Bucharová
Výroční schůze se bude konat
13.1.2020 od 17.30 hod. Od 17.00 výběr
příspěvků.