Přihlásit se


O nás...

Klub českých turistů Děčín je občanské sdružení, které sdružuje všechny přátele pohybu v přírodě všemi druhy přesunů - tzn. vyznavače pěší, vysokohorské(VHT), cyklo a lyžařské turistiky. Naše činnost je velmi rozmanitá a zachycena v plánu akcí. Některé akce mají již svou tradici, neboť se každoročně opakují: Novoroční výstup na Chmelník, jarní sraz turistů, velikonoční putování, brigáda na úklid Národního parku, autobusový zájezd na konci května, autobusový zájezd do zahraničních hor (dovolená), zimní stanování pod Tolštejnem, rozloučení s turistickou sezónou atd. Kromě těchto tradičních akcí pořádáme každý týden v sobotu výlety pěší i cyklo a různé víkendové akce. V zimním období pořádáme lyžařské výlety na běžkách a několik zimních stanování.

Členové našeho odboru se schází na svých pravidelných členských schůzích, které se konají vždy druhé pondělí v měsíci (s vyjímkou července a srpna terminy v plánu akcí ) v Klubu seniorů v Děčíně IV , Bezručova ulice ( naproti restauraci Kanál ) od 17.30 hodin ( případné změny viz nástěnka ). V rámci schůzí (především v zimním období ) probíhá promítání diapozitivů, digi projekce a besedy. Promítání i schůze jsou veřejně přístupné, takže velmi vítáme i nečleny a nové zájemce o turistiku.

Naše členy i nejširší veřejnost informujeme o dění v odboru pomocí dvou vývěsních skříněk. První je umístěna na nástěnce info centra na nádraží. Druhá vývěsní skříňka je na Tyršově ulici poblíž mostu .

Náš odbor řídí pětičlenný výbor ve složení:

Petr Laštovička - předseda - Na vyhlídce 326, Děčín 9, tel. 732 848 518

Bucharová Jana - jednatelka - 734 749 553

Dagmar Pospíšilová - hospodářka, pokladní - tel. 606 524 214, mail d.pospisilo@seznam.cz

Václav Nič - značení - tel. 736 754 135

Karel Veselý evidence členů - tel. 735 221 801 , karel.ves45@gmail.com

V dalších funkcích pracují:

Ing. Zdeněk Šouta - revizor odboru

Václav Nič - předseda značkařského obvodu okresu Děčín