Přihlásit se


Značkaři


O značkařích

V našem klubu aktivně působí 14 značkařů ve složení 5 instruktorů značení, 7 vedoucích značkařů a 2 zaškolení značkaři. Společně se značkaři dalších klubů v okrese Děčín se staráme o 795 km pěších značených tras a 26,5 km jezdeckých tras (hippotras). Značené trasy udržujeme v Labských pískovcích a v části Lužických hor a Českého středohoří.

Plán obnovy TZT rok 2020
19.02.2020 V.Nič
příloha1 příloha2
Pro tento rok je v plánu obnovy značení TZT 229 km. Obnova značení bude ale ztížena kalamitními lesními těžbami a doprovodnými jevy s touto těžbou (rozježděné a poškozené cesty, uzavírky z důvodu lesních prací, apod.). Některé trasy se budou muset zkontrolovat a opravit nebo doplnit značení i mimo tento pravidelný plán tříleté obnovy TZT.

rok 2019 - 130 let oslav značení
09.01.2020 V.Nič
příloha1 příloha2
V roce 2019 uplynulo 130 let od vyznačení první turistické trasy Klubem českých turistů v údolí Vltavy v oblasti dnes zatopených Svatojánských proudů. To si značkaři připomněli na několika slavnostních setkání, jak v terénu, tak při slavnostních příležitostech. V rámci naší Ústecké Oblasti se konalo setkání na Vlčí hoře a celostátní ve Svatém Janu pod Skalou. Bylo oceněno 15 značkařů v Senátu PČR. KČT Děčín se může pochlubit, že z těchto oceněných značkařů byli hned dva z jeho řad, ing. Jan Jiříček a Václav Nič. Největší pocty se dostalo nestoru českého značení, dnes 90-letému ing. Milanovi Pernicovi z Brna, kterého ocenil prezident republiky při příležitosti státního svátku 28.října státním vyznamenáním. Je to poprvé, kdy takto vysoké vyznamenání dostal člen KČT za práci v turistice. V letních měsících proběhla výstava "Zdrávi došli!" v Národním památníku Na Vítkově v Praze.

Změna červené E3 Ostrov - Adolfov
15.04.2019 V.Nič
příloha1 příloha2
Z důvodu přeložení červené TZT (E3, Krušnohorská magistrála) mimo území VVP Tisá bylo nutné přikročit k rozsáhlejším změnám TZT v tomto prostoru. Nyní červená pokračuje z Ostrova ve směru Rájec - Petrovice - Krásný Les - Adolfov. Původní úsek červené Ostrov - Tisá byl přeznačen na zelenou a další pokračování Tisá - Panenská zrušeno. K dalším změnám došlo i v prostoru u Nakléřova. Celkem se změna dotkla 6 TZT a jedné cyklotrasy. Aktuální stav těchto změn naleznete na nově vydaných mapách KČT č. 12 a č. 6. Také byly instalovány nové turistické vývěsní mapy ve stojanech v Tisských skalách. Na těchto změnách se podílelo 6 značkařských skupin ZO Děčín a ZO Ústí nad Labem.

nová přeshraniční TZT z Dolního Žlebu
15.04.2019 V.Nič
příloha1 příloha2
Dne 13.4. 2019 byla slavnostně otevřena v rámci "Zahájení turistické sezóny v Děčíně" nová přeshraniční TZT Dolní Žleb - Klopotský potok - dále po území Německa - zpět Česká Brána - U Buku. Je z ní možné odbočit na Grosser Zschirnstein. Tato TZT byla vyznačena ve spolupráci s německými značkaři a úpravu stezky zajistily město Děčín, LČR a Sachsenforst.

Plán obnovy r. 2019 splněn
09.11.2018 V.Nič
příloha1 příloha2
V roce 2019 měl ZO (značkařský obvod) Děčín v plánu 321 km pravidelné obnovy značených tras. Vyznačili se i některé nové TZT. Plán obnovy TZT byl ztížen hlavně z důvodu mimořádných větrných a kůrovcových kalamit v lesích a tím i následných lesních těžeb. Na některé trasy jsme mohli až po těchto zásazích až v říjnu.

problémy průchodu přes pastviny
09.11.2018 V.Nič
příloha1 příloha2
Z důvodu zaplocení rozsáhlých pastvin el. ohradníky jsme smazali zelenou TZT Dobkovice - Javory. Bohužel těchto uzavírek na velkých pastevních plochách přibývá a krajina se tak stává neprůchodnou. Z toho důvodu přijala Rada značení KČT návrh tabulky, která bude umístěna na některých TZT procházejících pastvinami.