Přihlásit se


Značkaři


O značkařích

V našem klubu aktivně působí 14 značkařů ve složení 5 instruktorů značení, 7 vedoucích značkařů a 2 zaškolení značkaři. Společně se značkaři dalších klubů v okrese Děčín se staráme o 795 km pěších značených tras a 26,5 km jezdeckých tras (hippotras). Značené trasy udržujeme v Labských pískovcích a v části Lužických hor a Českého středohoří.

Změna červené E3 Ostrov - Adolfov
15.04.2019 V.Nič
příloha1 příloha2
Z důvodu přeložení červené TZT (E3, Krušnohorská magistrála) mimo území VVP Tisá bylo nutné přikročit k rozsáhlejším změnám TZT v tomto prostoru. Nyní červená pokračuje z Ostrova ve směru Rájec - Petrovice - Krásný Les - Adolfov. Původní úsek červené Ostrov - Tisá byl přeznačen na zelenou a další pokračování Tisá - Panenská zrušeno. K dalším změnám došlo i v prostoru u Nakléřova. Celkem se změna dotkla 6 TZT a jedné cyklotrasy. Aktuální stav těchto změn naleznete na nově vydané mapě KČT č. 12 a dále se připravuje vydat mapa č. 6 kde je pokračování ve směru Krušné hory. Na těchto změnách se podílelo 6 značkařských skupin ZO Děčín a ZO Ústí nad Labem.

nová přeshraniční TZT z Dolního Žlebu
15.04.2019 V.Nič
příloha1 příloha2
Dne 13.4. 2019 byla slavnostně otevřena v rámci "Zahájení turistické sezóny v Děčíně" nová přeshraniční TZT Dolní Žleb - Klopotský potok - dále po území Německa - zpět Česká Brána - U Buku. Je z ní možné odbočit na Grosser Zschirnstein. Tato TZT byla vyznačena ve spolupráci s německými značkaři a úpravu stezky zajistily město Děčín, LČR a Sachsenforst.

Plán obnovy r. 2018 splněn
09.11.2018 V.Nič
příloha1 příloha2
V roce 2018 měl ZO (značkařský obvod) Děčín v plánu 294 km pravidelné obnovy značených tras. Vyznačili se i některé nové TZT. Zelená Horní Poustevna - Poustevník - Roubený (st. hranice) pokračuje do SRN, žlutá Sněžná - Kyjov, modrá Pod Kočičí skálou - Vlčí Hora. Pro rok 2019 se připravuje vyznačení nové zelené Dolní Žleb - jezírko na Klopotském potoce s pokračováním po území SRN a bude se jednat o vyznačení dalších nových TZT v oblasti kolem Děčína.

nová TZT
09.11.2018 V.Nič
V roce 2018 byla společně s kolegy značkaři z českolipska vyznačena nová zelená TZT Horní Kamenice (ŽST) - Dolní Prysk - Panská skála

problémy průchodu přes pastviny
09.11.2018 V.Nič
V současnosti je na několika místech zaplocena el. ohradníky zelená TZT Dobkovice - Javory. Bohužel těchto uzavírek na velkých pastevních plochách přibývá a krajina se tak stává neprůchodnou.